+48 604 271 440 biuro@ik.bydgoszcz.pl

Dlaczego wilgoć jest niebezpieczna? –
aspekt techniczny i zdrowotny

Odgrzybianie ścian

   Wilgoć w domu, a także w każdym innym pomieszczeniu to zjawisko szczególnie niepożądane i bardzo niebezpieczne, bowiem może uszkadzać materiały budowlane, zmniejszać ich izolacyjność cieplną i przyczyniać się do rozwoju pleśni i grzybów. Grzyby pleśniowe znajdują bogate pożywienie, jakim jest celuloza ( miejsce jej występowania: tapety, kleje, drewno, płyty gipsowo-kartonowe, okładziny ścian, wykładziny itd. ) i kiedy powstaną niezwykle skutecznie zatruwają Nam życie.
    Wilgoć powstaje w wyniku uszkodzonych instalacji wodnych (ogrzewanie, systemy rynnowe itp.), uszkodzonych wszelkich izolacji (poziomych i pionowych) lub ich braku, wszelkich usterek budowlanych, a także błędów konstrukcyjnych. Bardzo często do zwiększonej wilgotności powietrza w pomieszczeniach może się przyczynić niewystarczające wietrzenie i niewłaściwa cyrkulacja powietrza. Niska świadomość użytkowników w tym temacie jest przerażająca.
    Woda, która dostała się w cegły, spoiny cementowe, tynki lub pod kafelki podczas zimy, zamarza rozsadzając przy okazji te materiały. Jednocześnie trzeba się liczyć z dużo większym zapotrzebowaniem na energię cieplną.
    Coraz częściej w lokalach mieszkalnych dochodzi do rozwoju grzybów pleśniowych. Grzyby te powodują dużą uciążliwość i zagrożenie dla zdrowia człowieka. Duża część z nich to toksynotwórcze gatunki pleśni, które w sprzyjających warunkach rozwoju tworzą na przegrodach budowlanych liczne kolonie. Jest to jedno z największych źródeł skażenia powietrza.
Grzyby pleśniowe wytwarzają mikotoksyny, bardzo szkodliwe dla zdrowia człowieka, powodujące szereg chorób takich jak: choroby układu oddechowego, reumatyzm, choroby skórne, nowotwory, alergie.

PAMIĘTAJ. ZDROWIE TWOJE i TWOICH DZIECI JEST NAJWAŻNIEJSZE !!!

DOŁĄCZ DO LICZNEGO GRONA NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

mobile; +48 604 271 440, +48 668 414 737
tel./fax 523468551
e-mail: wynnz@o2.pl